Światowy Dzień Terapii Zajęciowej.

Z okazji przypadającego 27 października 2022 r.

Światowego Dnia Terapii Zajęciowej

pragnę przekazać najserdeczniejsze podziękowania za pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ten dzień – to święto wszystkich instruktorów terapii zajęciowej. Jedną z cenniejszych rzeczy, jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi jest czas i zrozumienie. Serdeczny uśmiech i uścisk dłoni leczą często lepiej, niż lekarstwa. Bez instruktorów terapii zajęciowej trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia czy szpitali. Dzisiejsze święto, to ukłon w Waszą stronę, tych którzy mimo codziennych trudów znajdują siłę aby pracować z uczestnikiem, który potrzebuje szczególnego wsparcia. Praca instruktorów terapii zajęciowej  jest nieoceniona, ale (co musimy z przykrością stwierdzić) nisko opłacana. Dziękuję za wielkie zaangażowanie, z jakim wyruszacie każdego dnia do swojej pracy. Wiem, że jest to praca trudna. Często dajecie swoje wsparcie naszym uczestnikom, którzy mogą z Wami dzielić swoje radości i smutki. To dzięki Wam zdobywają umiejętności, których nie mieli by szansy doświadczyć przebywając tylko w środowisku domowym. Wiem też, jak często wasze wysiłki ku usamodzielnianiu uczestników, by choć w minimalnym stopniu mogli wypełniać role konsumenta, pracownika czy obywatela spotykają się z krytyką. Szczególne jestem dumna z faktu, ze mimo różnych przeciwności udało się Wam stworzyć zespół, który wspiera się nie tylko w pracy, ale w życiu osobistym. Dziękuję za pracę na rzecz naszego „warsztatowego domu”. Dzięki Wam przebywa się nam tu miło i bezpiecznie. Wszystkim życzę wytrwałości i dużo satysfakcji z tego wspaniałego działania, ale także sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń.