Komputerowo – Multimedialna

Pracownia Komputerowo –Multimedialna

W XXI wieku komputer jest obecny w każdej dziedzinie życia. Znajomość obsługi tego urządzenia jest nieodzowna dla współczesnego człowieka, a zwłaszcza dla osoby niepełnosprawnej dla której to często staje się on oknem na globalną wioskę jaką dzięki internetowi stał się świat. Pracownia komputerowa wyposażona jest w sześć komputerów połączone w sieć ze stałym dostępem do internetu. Uczestnicy poprzez przepisywanie tekstów, pracę ze zdjęciami, wyszukiwanie potrzebnych w danej chwili informacji w sieci, a także zabawę zdobywają niezbędną wiedzę na temat obsługi programów użytkowych. Praca z komputerem wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawę sprawności manualnej oraz logicznego myślenia. Pracownia komputerowa ściśle współpracuje z innymi pracowniami działającymi w ramach WTZ.

Zdobywane umiejętności:

 • Nauka pracy z komputerem i obsługi programów informatycznych.
 • Nauka pracy w sieci i korzystania z Internetu.
 • Poznanie sprzętu informatycznego.
 • Wykonywanie komputerowych prezentacji oraz prac artystycznych i użytkowych.
 • Nauka posługiwania się cyfrowym sprzętem typu: aparat fotograficzny. Tworzenie etiud filmowych i zdjęć autorskich oraz komputerowa ich edycja.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej. Nauka korzystania
  z doradztwa zawodowego i instytucji rynku pracy.

 

Wartość terapeutyczna:

 • Rozwój intelektualny.
 • Poznanie nowoczesnych technik komunikacyjnych i praktyczne ich wykorzystanie.
 • Rozwój umiejętności samokształcenia, inicjatywy i wyobraźni, możliwość wyrażania ekspresji twórczej, poczucie sprawstwa kształtowanego przez możliwość tworzenia prezentacji multimedialnych i wykorzystania własnej pracy do celów użytkowych i zawodowych.
 • Nabycie kompetencji w aktywnym poszukiwaniu pracy.