Archiwum miesiąca: grudzień 2020

Wesołych Świąt – Buon Natale.

W tym szczególnym roku, kiedy pandemia pokrzyżowała nam plany i nie mogliśmy spotkać się przy wigilijnym stole, mamy dla Państwa „Wigilijne wspomnienia…”. Prezentację przygotował Radosław Wojewoda z pracowni komputerowo – multimedialnej, a my życzymy Rodzinom naszych Podopiecznych, przyjaciołom Warsztatów… tym w kraju i z zagranicy zdrowych, pogodnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia.

Niech płyną życzenia dla… Burmistrza Miasta Dęblin – Pani Beaty Siedleckiej , Przewodniczącego i Radnych Rady Miasta Dęblin, Starosty, Radnych i Pracowników Starostwa Powiatowego w Rykach, Dyrekcji i Pracowników PCPR w Rykach, Burmistrza Miasta Sedrina – Pana Stefano Micheli i jego Współpracowników oraz Pracowników i Podopiecznych Nido „Peter Pan” Sedrina, dla naszych kochanych wolontariuszy Zofii Barbus i Francesco Lenzi oraz dla „Poławiaczy Pereł” …z którymi nie zagraliśmy w tym roku. Kochani dziękujemy że z nami jesteście…. Wesołych ŚwiątBuon Natale… 🙂

Świąteczny wiersz Grzegorza Miszkurki.

Do świąt coraz bliżej…. W tym roku uczestnicy wykonali ozdoby świąteczne do swoich domów, kartki z życzeniami już rozesłane, a my przedstawiamy Państwu wiersz naszego warsztatowego poety – Grzegorza Miszkurki. Rok ten, naznaczony pandemią, zmusza do przemyśleń… wiec wiersz jest wierszem na miarę naszych czasów.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

3 grudnia 2020 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami (International Day of Persons with Disabilities) – święto obchodzone corocznie ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Dziś w ramach zajęć zdalnych prezentację multimedialną przygotował Radosław Wojewoda (montaż) przy wsparciu Mariusza Przerwy (wyszukiwanie obrazów) z Pracowni komputerowo – multimedialnej.

Informacja w spr. wniosków PFRON.

PCPR w Rykach w związku z wprowadzonymi zmianami w dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020r. realizatorów Modułu III, informuje o możliwości przywrócenia terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem przez osobą niepełnosprawną lub jej opiekuna wniosku o wypłatę świadczenia w przypadku nie złożenia takiego wniosku w terminie do 16 listopada br. w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.
W związku z powyższym informujemy wnioskodawców, którzy są uprawnieni, a nie złożyli wniosku we wcześniej wyznaczonym terminie o możliwości wydłużenia terminu. Jeżeli byłyby takie osoby prosimy o skontaktowanie się z tut. Centrum (PCPR Ryki).