Dzień Instruktora Terapii Zajęciowej w Dęblinie.

27 października 2022 r. po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy Dzień Terapii Zajęciowej, który jest jednocześnie Dniem Instruktorów Terapii Zajęciowej na całym świecie. Nauczyciele mają swoje święto, służba zdrowia – swoje, a terapia zajęciowa właśnie dziś. Naszą kadrę Instruktorów Terapii Zajęciowej tworzą: mgr Małgorzata Jakubik, tech. Agnieszka Lakowska – Mikusek, mgr Agnieszka Korona, mgr Krzysztof Krasuski, lic. Tomasz Tarka. Uroczystość była niespodzianką dla Instruktorów, którą uświetnił wiersz naszego Uczestnika – Grzegorza Miszkurki.

Z okazji Światowego Dnia Terapii Zajęciowej otrzymaliśmy również życzenia dla Pracowników i Uczestników od Organu Prowadzącego – Miasta Dęblin: Pani Beaty Siedleckiej – Burmistrza Miasta Dęblin i Pana Macieja Krygrowskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Dęblin, za które serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również za możliwość docenienia pracy instruktorów terapii zajęciowej nagrodami. A całej kadrze i Uczestnikom życzymy zdrowia, uśmiechu oraz powodzenia w realizacji wszystkich planów.