Kulinarna – Gospodarstwa domowego

Pracownia Kulinarna-Gospodarstwa Domowego

Pracownia gospodarstwa domowego przygotowuje uczestników do samodzielności w życiu codziennym poprzez naukę przyrządzania posiłków, bezpiecznego posługiwania się sprzętem i przyborami kuchennymi, dokonywania prostych zakupów, naukę czynności przydatnych w domu tj. prania, prasowania i sprzątania. Zaznajamia z zasadami higieny ogólnej.

 

Zdobywane umiejętności:

 • Nauczenie przygotowania różnego typu potraw.
 • Nauczenie pojęć i posługiwania się narzędziami i urządzeniami kuchennymi. Przestrzeganie zasad BHP.
 • Nauczenie mycia naczyń kuchennych, estetycznego nakrywania stołu, estetyki spożywania posiłków, zasad zdrowego żywienia, dbania o czystość i higienę
  w kuchni.
 • Nauczenie dbania o czystość i estetykę mieszkania i jego otoczenia.
 • Nauczenie posługiwania się urządzeniami do utrzymania czystości. Przestrzeganie zasad BHP.
 • Nauczenie dbania o czystość osobistą i posiadanej odzieży.
 • Nauczenie dekorowania wnętrz mieszkalnych i umiejętności wykonywania przedmiotów artystycznych zdobiących dom.
 • Nauczenie rozróżniania i hodowania roślin doniczkowych i ogrodowych.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.

 

Wartość terapeutyczna:

 • Wyrabianie zaradności życiowej i umiejętności zachowania adekwatnego do sytuacji.
 • Nabycie umiejętności przygotowywania różnego typu potraw i korzystania
  z przepisów kulinarnych.
 • Poznanie zasad zdrowego żywienia.
 • Nauczenie posługiwania się urządzeniami domowymi.
 • Wyrobienie nawyku dbania o czystość i higienę w kuchni.
 • Ukształtowanie nawyku porządkowania miejsca pracy, otoczenia i wypoczynku, dbanie o czystość pomieszczeń i sanitariatów, poprawienie samoobsługi w zakresie ubierania się i higieny osobistej.
 • Nauczenie właściwego dbania o rośliny doniczkowe i ogrodowe.
 • Rozwijanie poczucia smaku i estetyki.
 • Wyrabianie właściwego stosunku do przyrody, uwypuklenie wrażliwości na piękno
  i świat natury, uświadomienie konieczności dbania o środowisko.
 • Uświadomienie upływu czasu, kształtowanie stosunków przestrzennych.
 • Nauczenie współpracy z grupą i odpowiedzialności za powierzone zadanie, uspra-wnienie manualne, doskonalenie koordynacji i spostrzegawczości, wiara we własną wartość i przydatność społeczną, podniesienie samo-dzielności.
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.