Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

W ramach wsparcia psychologicznego i psychoterapii prowadzone są zajęcia poprawiające:

–  stymulację funkcji myślowych, pamięciowych i percepcyjno-motorycznych; zwiększanie zasobu wiedz i pojęć, pomoc przy systematyzowaniu wiedzy;

–   rozwijanie kompetencji społecznych, językowych i arytmetycznych;

–  ćwiczenia relaksacyjne – muzykoterapia; treningi myślenia i pamięci;

–  zwiększanie motywacji do pracy poprzez dawanie okazji do osiągnięcia sukcesu; rozwijanie uwagi;

–  budowa poczucia bezpieczeństwa; pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych;

–  mediacja w sytuacjach konfliktowych;

–  wzmacnianie samooceny i budowanie wiary w siebie.

Zajęcia prowadzi psycholog: mgr Elżbieta Milewska – Mądry