Krawiecko – Rękodzielnicza

Pracownia Krawiecko – Rękodzielnicza

W pracowni prowadzone zajęcia z zakresu: szycie ręczne i maszynowe, prucie i zwijanie włóczki, haftowanie, aplikacje, wykonywanie kartek świątecznych (z wykorzystaniem różnych technik). Zajęcia w pracowni to głównie formy prac indywidualnych, grupowych (małe grupy). Sztuczne kwiaty, sznurki, siatki są przedmiotami wykonanymi z różnych tkanin, więc pracownia wykorzystuje również w swojej pracy podstawowe techniki florystyczne.

 

Zdobywane umiejętności:

 • Nauczenie wykonywania prostego szycia ręcznego i mechanicznego.
 • Nauczenie dziergania wzorów dziewiarskich i wykonywania wzorów hafciarskich
  i tkackich.
 • Poznanie rodzajów i właściwości materiałów dziewiarskich, hafciarskich, tkackich
  i krawieckich.
 • Opanowanie podstawowych operacji technologicznych.
 • Poznanie i stosowanie narzędzi służących do wykonywania prac krawieckich, hafciarskich i rękodzielniczych.
 • Pokazanie możliwości wykorzystywania łączenia różnych materiałów, doboru kolorów i projektowania wzorów.
 • Nauczenie wykonywania obrazów haftowanych oraz przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, upominków i kart okolicznościowych wykonanych techniką szycia, dziergania, tkania i haftowania.
 • Nauczenie wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, upominków i kart okolicznościowych wykonanych różnymi technikami m.in. techniką decoupage i technikami florystycznymi.

 

Wartość terapeutyczna:

 • Poznanie różnych technik krawieckich, hafciarskich i rękodzielniczych.
 • Rozwijanie poczucia smaku i estetyki.
 • Usprawnienie czynności manualnych rąk i palców, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości.
 • Rozwój wyobraźni i poczucia sprawstwa kształtowanego przez możliwość tworzenia i wykorzystania własnej pracy do celów artystycznych, użytkowych i zawodowych.
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz umiejętności funkcjonowania i pracy w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.