Plastyczno – Artystyczna

Pracownia Plastyczno –Artystyczna

Pracownia plastyczno – artystyczna umożliwia zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi, rozwija umiejętności dekoracyjne i wrażliwość estetyczną, uczy wykorzystywania narzędzi w pracy artystycznej.

Zdobywane umiejętności:

 • Poznanie różnych technik plastycznych i rękodzieła artystycznego, które wpływają na rozwój wrażliwości estetycznej oraz usprawniają percepcję wzrokową i wzrokowo-ruchową.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Poznanie rodzajów i właściwości materiałów do plastyki i rękodzieła artystycznego.
 • Nauczenie prostych technik wykonywania wyrobów artystycznych i użytkowych
  z różnego typu materiałów.
 • Opanowanie podstawowych operacji technologicznych.
 • Poznanie narzędzi służących do wykonywania prac plastycznych, bezpieczne ich stosowanie i utrzymywanie w stanie sprawności.
 • Poznanie właściwości różnych materiałów.
 • Nauczenie możliwości wykorzystywania łączenia różnych materiałów, doboru kolorów i projektowania wzorów.
 • Organizacja i oprawa artystyczna imprez okolicznościowych.

 

Wartość terapeutyczna:

 • Poznanie różnych technik wyrazu artystycznego, rozwijanie poczucia smaku
  i estetyki.
 • Poznanie właściwości różnych materiałów (np. papier, skóra, glina, itp.).
 • Usprawnienie czynności manualnych rąk i palców, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości.
 • Rozwój wyobraźni i wrażliwości na piękno, możliwość wyrażenia ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykony-waną pracę.
 • Nauka komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.