Grupa fotograficzna „FOTO-PSTRYK”

Nauka podstaw fotografii:

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako jednej z dziedzin sztuki wśród osób z niepełnosprawnościami.

2. Zrzeszanie pasjonatów zajmujących się szeroko rozumianą działalnością fotograficzną.

3.Działanie na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu fotograficznego osób z niepełnosprawnościami poprzez organizowanie szkoleń, konkursów, wystaw, plenerów  i spotkań z fotografami (profesjonalnymi i amatorskimi).

4.Inspirowanie i wspieranie działalności wszystkich członków Grupy.

5.Popularyzowanie i dokumentowanie za pomocą fotografii walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych regionu i kraju.

6.Propagowanie poprzez fotografię działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

7.Propagowanie wartości piękna, harmonii i estetyki w fotografii jako dziedzinie sztuki oraz wzajemnej współpracy jako sposobu doskonalenia w dążeniu do samorealizacji na poziomie społecznym oraz poszukiwania pozytywnych wartości jako jednej z dziedzin sztuki.

8.Spotkania Grupy odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia prowadzi: mgr Jolanta Pyra