Promocja książki „Harcerstwo w Dęblinie i okolicy” – Małgorzaty Iwaniec.

W dniu 18 lutego 2017 r. 34 Drużyna Harcerska NS „Warsztaciaki” brała udział w promocji książki Małgorzaty Iwaniec „Harcerstwo w Dęblinie i okolicy”. Nasi harcerze wraz z 39 DH „Azymuty” w programie artystycznym wykonali piosenki harcerskie do akompaniamentu Michała Pastuszaka i Piotra Bancerza. 100www

Promocję książki przygotowała Pani Grażyna Szczepańska z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Dęblina. W organizacji imprezy pomogło również środowisko instruktorów i harcerzy ZHP z Dęblina oraz SOSW w Dęblinie. Wielkim niedosytem była nieobecność autorki książki Pani Małgorzaty Iwaniec, której choroba nie pozwoliła na przybycie, i opowiedzenie o cennych materiałach jakich kopie możemy zobaczyć w wyżej wymienionej książce. Niesamowitą atrakcją spotkania było wystawienie zabytkowego, pierwszego sztandary ZHP, jaki z trudem powrócił na własność do Dęblina. Sztandar jest w opłakanym stanie, dlatego podjęto kroki by przywrócić mu dawną świetność. Historia dęblińskiego harcerstwa sięga 100 lat, miło było spotkać ludzi, którzy przyczynili się do kultywowania tej tradycji i są jej żywa historią.

Zapisz