Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

3 grudnia 2020 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami (International Day of Persons with Disabilities) – święto obchodzone corocznie ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Dziś w ramach zajęć zdalnych prezentację multimedialną przygotował Radosław Wojewoda (montaż) przy wsparciu Mariusza Przerwy (wyszukiwanie obrazów) z Pracowni komputerowo – multimedialnej.