Informacja w spr. wniosków PFRON.

PCPR w Rykach w związku z wprowadzonymi zmianami w dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020r. realizatorów Modułu III, informuje o możliwości przywrócenia terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem przez osobą niepełnosprawną lub jej opiekuna wniosku o wypłatę świadczenia w przypadku nie złożenia takiego wniosku w terminie do 16 listopada br. w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.
W związku z powyższym informujemy wnioskodawców, którzy są uprawnieni, a nie złożyli wniosku we wcześniej wyznaczonym terminie o możliwości wydłużenia terminu. Jeżeli byłyby takie osoby prosimy o skontaktowanie się z tut. Centrum (PCPR Ryki).