Interaktywne spotkanie z Centro Socio Educativo (C.S.E.) Peter Pan z Sedriny.

W dniu 24 października 2019 r. na zajściach z języka włoskiego odbyło się interaktywne spotkanie z bliźniaczą Placówką w Sedrinie. Całe przedsięwzięcie zainicjowane przez Zofię Barbus i Francesco Lenzi zaowocowało możliwością zastosowania podstawowych form języka włoskiego w praktyce. Dzięki możliwościom multimediów nasi Przyjaciele z Centro Socio Educativo (C.S.E.) Peter Pan (tłu. Centrum Edukacji Społecznej „Piotrusia Pana”) w Sedrinie mogli zapoznać się z nami, zobaczyć pomieszczenia placówki i tereny wokół budynku w którym znajdują się WTZ -ty.

Już umówiliśmy się na następne spotkanie 🙂