Harcerze pamiętają…

W dniu 25 października 2019 r. 34 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Warsztaciaki” tradycyjnie udała się na Cmentarz Wojenny „Belonna” w Dęblinie. Jak co roku harcerze zajęli się porządkowaniem alejek i zapaleniem zniczy.

Na cmentarzu znajdują się mogiły żołnierzy polskich oddziałów legionowych

walczących pod dowództwem Józefa Piłsudskiego w składzie 1 Armii Austriackiej. Z tego właśnie okresu na cmentarzu znajduje się kilka grobów polskich i austriackich, a także symboliczna kwatera żołnierzy rosyjskich poległych w I wojnie światowej oraz wojnie polsko – bolszewickiej 1920 r. Po lewej stronie bramy głównej usytuowane są rzędy mogił poległych żołnierzy 15 PP „ Wilków ” – pułku, który w latach 1921 – 1939 kwaterował w twierdzy. Natomiast po prawej stronie znajdują się mogiły żołnierzy z różnych oddziałów, biorących udział w działaniach bojowych nad Wisłą. W głębi znajduje się symboliczna kwatera poświęcona lotnikom polskim, którzy zginęli w latach 1927 – 1939.