Wznawiamy zajęcia!!!

Z dniem 26 kwietnia 2021 r. wznawiamy zajęcia stacjonarne w Warsztatach!!! Jednocześnie informujemy, że nadal pracujemy w systemie zaostrzonego rygoru, czyli zajęcia w małych grupach przychodzące naprzemiennie. W poniedziałek zapraszamy na zajęcia Grupę I ?