Wystawa fotograficzna „Dęblińskie zdjęcie roku 2023”

W dniu 20 lutego 2023 r. członkowie Amatorskiej Grupy Fotograficznej „Foto – Pstryk” działającej przy Warsztatach brali udział w pokonkursowej wystawie fotograficznej „Dęblińskie zdjęcie roku 2023”. Od kilku lat konkurs fotograficzny ma swój temat przewodni. W tym roku uczestnicy konkursu zmierzyli się z tematem „RÓWNOWAGA”.

Podczas oglądania wystawy

uczestnicy Warsztatów wcielili się w rolę jury… dyskutowali o kompozycji zdjęć, wybierali to, które im najbardziej się podobało. Analizowano każde zdjęcie pod kontem trafności oddania tematu i w każdym zdjęciu znaleziono… równowagę. Organizatorem konkursu był Miejski Dom Kultury w Dęblinie, a konkurs swym patronatem objęła Pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin.

Jury przyznało następujące nagrody: I Nagrodę – Marlenie Kunie – Nagroda Burmistrza Miasta Dęblin, II Nagrodę – Beacie Wojdat, III Nagrodę – Marioli Krzemińskiej. Wyróżnienia: Katarzynie Nowak – Staniszewskiej, Jolancie Mokijewskiej, Karolinie Mokijewskiej, Januszowi Salamończykowi. Wyróżnienie specjalne Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie: Jolancie Karaś. Nagroda Publiczności trafiła do Karoliny Mokijewskiej.