Wizyta Krzysztofa Michałkiewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3 lutego 2017 r. nasze Warsztaty odwiedził Pan Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.  Wizycie w naszej Placówce towarzyszyła Pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin oraz Pani Monika Kośmińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie. 1111
Wiceminister Michałkiewicz wizytował Pracownie, rozmawiał z Uczestnikami i Pracownikami Warsztatów. Żywo zainteresowany rehabilitacją społeczna i zawodową w naszych Podopiecznych, chętnie i rzeczowo poruszał problematykę osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

Zapraszamy również do relacji umieszczonej na stronach Miasta Dęblin: http://www.deblin.pl/aktualnosci/n,24527,wizyta-krzysztofa-michalkiewicza-sekretarza-stanu-w-ministerstwie-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej.html

Oraz naszego Patrona Medialnego – Dęblin24. eu: http://deblin24.eu/nowosci,top,1,1,wiceminister_michalkiewicz_w_deb,2133.html

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz