WIWAT MAJ!!! – Święta majowe.

Dziś 28 kwietnia 2023 r. wszystkie grupy terapeutyczne zajmowały się tematyką świąt majowych. 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Święto Flagi i 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja, to ważne dla naszego kraju święta.

Pracownia umiejętności społecznych szyła flagi i zaznajamiała się z funkcją, jaką pełni flaga dla obywateli. Pracownia komputerowa drukowała materiały do kotylionów i prac plastycznych. Pracownia krawiecko – rękodzielnicza robiła kotyliony, zaś Pracownia plastyczna: biało – czerwone tulipany, które posłużyły do ozdoby pomieszczeń Warsztatów. Pracownia stolarska była odpowiedzialna za wywieszenie flagi na budynku Warsztatów i porządek wokół budynku.

Z dumą możemy powiedzieć , że jesteśmy przygotowani do świąt majowych – życząc wszystkim słońca, radości i pokoju!