Rehabilitacja zawodowa – opieka nad terenami zielonymi.

W kolejnych cyklach będziemy przybliżać rodzaje rehabilitacji i treningów jakie prowadzimy w Warsztatach, rozpoczynamy od budzącej wiele kontrowersji w społeczeństwie i u opiekunów naszych podopiecznych – rehabilitacji zawodowej. Jako placówka mamy swoje małe sukcesy, wysłaliśmy w ciągu dziesięciu lat prowadzenia placówki 7 osób na otwarty rynek pracy.

P-ZAWW miesiącu maju rozpoczął się cykl zajęć zintegrowanych w ramach rehabilitacji zawodowej, poświęcony szeroko rozumianej opiece nad terenami zielonymi. Zajęcia z podopiecznymi rozpoczęły się od części teoretyczno – praktycznej podzielonej na trzy bloki:

1. Tereny zielone – definicja, rodzaje, przykłady w najbliższym otoczeniu – pogadanka, zajęcia na terenie miasta.                                                                                                                            2. Prace porządkowe, narzędzia ogrodnicze – praca indywidualna z  kartami pracy.  
3. Zajęcia teoretyczne – instruktarz korzystania z narzędzi ogrodniczych, praca na terenach zielonych przy SOSW Dęblin.

Podczas zajęć uczestnicy zdobyli umiejętności: grabienia terenów zielonych, zamiatania alejek i parkingów, usuwania zbędnych roślin z kostki chodnikowej.

1 3 5 6 7  8 10 11 12      14

W celu utrwalenia zdobytych umiejętności przewidziano zajęcia na terenie zielonym powierzonym przez Ośrodek, z uwzględnieniem rodzaju prac zależnych od pory roku.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych  ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania  i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Rehabilitacja zawodowa zajmuje się przywróceniem zdolności do aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Możliwości zarobkowania, twórczego działania są naturalną potrzebą człowieka. Rolą rehabilitacji zawodowej jest więc zrealizowanie tego postulatu poprzez naukę zawodu możliwego do wykonywania przy panującej dysfunkcji osoby niepełnosprawnej. Może to być preorientacja zawodowa,  czy  kształcenie  dzieci  i  młodzieży  od  podstaw w zakresie pracy zawodowej. Rolą rehabilitacji zawodowej będzie też odpowiednie przystosowanie stanowisk pracy dla osób  niepełnosprawnych, tworzenie warunków pracy chronionej. Biorąc pod uwagę, że w Warsztatach znaczna część uczestników to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym po podstawowej szkole specjalnej, możemy tu mówić bardziej o preorientacji zawodowej niż rzeczywistej rehabilitacji.

Zapisz