Ostatnie pożegnanie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł nasz wspaniały Uczestnik WTZ Dęblin – Ernest Wojciechowski.

Osoba zawsze uśmiechnięta, życzliwa i pełna entuzjazmu.

Łączymy się w bólu Rodziną i składamy wyrazy głębokiego współczucia…

Pracownicy i Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie.