Ogłoszenie.

W związku z ogłoszeniem o zamknięciu placówek oświatowych od jutra 12 marca 2020 r do 25 marca 2020 r. informujemy, że Warsztaty Terapii Zajęciowej (podobnie jak wszystkie Ośrodki Szkolno – Wychowawcze) nie podlegają tym zaleceniom i zajęcia będą prowadzone.

Mając na uwadze zaniepokojenie wielu osób informujemy, że jeżeli czują Państwo taką potrzebę, można pozostawić swoje dziecko w domu. Ta nieobecność będzie nieobecnością usprawiedliwioną, po wcześniejszym zgłoszeniu pisemnym lub telefonicznym. Takie pozostanie w domu sugerujemy szczególnie osobom które są przeziębione, źle się czują, ktoś z domowników jest chory lub zamieszkują z osobami starszymi, dla których zarażenie byłoby najbardziej niebezpieczne. W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Osoby, które będą przychodziły na zajęcia, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o zwrócenie dużej uwagi na higienę osobistą:

– częste, dokładne mycie rąk (min. 30 sekund),

– codzienne, dokładne mycie całego ciała,

– częsta zmiana ubrań (przepocone, zawilgocone ubrania są idealnym środowiskiem dla wirusów i bakterii) ,

– zmiana bielizny osobistej (wirus bytuje również w moczu i kale)

– unikanie dużych skupisk ludzi.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie zawieszają do odwołania udział w wszelkich imprezach masowych bez względu na ich liczebność.

O wszelkich decyzjach wpływających na działalność Placówki będą Państwo informowani w formie pisemnej lub telefonicznej.

Szanowni Państwo zapobieganie jest najlepszą formą zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji wirusowych. Dbając o swoje zdrowie, zdrowie swoich dzieci – dbacie o zdrowie nasze i naszych rodzin, za co z góry dziękujemy!