Ogłoszenie – zawieszenie zajęć stacjonarnych.

Informujemy że zgodnie z Decyzją Wojewody Lubelskiego zajęcia w systemie stacjonarnym zostają zawieszone do 25 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego – Rodzice, którzy z uwagi na pracę zawodową nie mogą zapewnić uczestnikom opieki mogą skorzystać z możliwości zajęć stacjonarnych na Warsztatach. Procedurą kwalifikacyjną jest:

  1. dostarczenie do Warsztatów zaświadczenia o pracy zawodowej obojga rodziców.
  2. złożenie Oświadczenia, że w przypadku zakażenia się covid – 19, nie będą Państwo wnosić roszczenia o odszkodowanie z tytułu choroby lub śmierci.