Nasz udziału w Projekcie realizowanym przez WTZ Łuków przy Stowarzyszeniu Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji.

31 sierpnia 2015 r. rozpoczęliśmy udziału w Projekcie „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”, współfinansowanym przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie.
Projekt będzie realizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie.
Celem Projektu będzie rozwijanie wiedzy o „małej ojczyźnie” oraz rozwój postaw i zachowań związanych z poczuciem tożsamości i przynależności do swojego regionu – Lubelszczyzny. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt1111Pierwszym etapem realizacji projektu była Konferencja „Historia, zwyczaje i obyczaje wybranych regionów Lubelszczyzny”. Podczas konferencji mieliśmy okazję zapoznać uczestników z historią naszego miasta, dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez pracownię komputerową. Ogłoszony został konkurs fotograficzny dla osób z niepełnosprawnością, którego wyniki poznamy na festiwalu ludowym. Wszystkie zdjęcia będą prezentowane na wystawie. Kolejne punkty Projektu to: wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie. Ginące zawody.  Śpiew i taniec ludowy wybranych regionów Lubelszczyzny. „Kolorowe jarmarki” – festiwal ludowy, pokaz mody, degustacja wyrobów regionalnych, występy zespołów amatorskich. Wystawa pt.: „Szlakiem Lubelszczyzny – cudze chwalicie, swego nie znacie” w sali wystawowej (np. Muzeum Regionalne, Urząd Miasta Łuków, Galeria Prowizorium w ŁOK).

Zaplanowane spotkania będą odbywały się w terminie; sierpień – listopad 2015 r.

1 2 4 5 6      7

Zapisz