KURS PRZEWODNIKOWSKI DLA DOROSŁYCH Z ELEMENTAMI KURSU HARCERSKIEGO I STOPNIA – etap I

W dniach 12 – 14 maja 2017 r. kadra 34 Drużyny NS „Warsztaciaki” brała udział w KURSIE PRZEWODNIKOWSKIM DLA DOROSŁYCH.  KURSSSS

Kurs obejmuje elementy kursu harcerskiego I stopnia, obejmuję wiedze z zakresu struktury ZHP, przepisów prawnych oraz duży blok wiedzy praktycznej.

Zapisz

Zapisz