Koncert muzyków z Filharmonii Lubelskiej.

W dniu 29.09.2014 r. braliśmy udział w Koncercie muzyków z Filharmonii Lubelskiej organizowanym przez SOSW Dęblin.

KKK Program muzycznych spotkań z młodymi słuchaczami w swoim głównym założeniu ma uczulać młodego człowieka na piękno muzyki, jako jednej ze sztuk pięknych. Przybliżono nam istotę gry na instrumentach, pokazano specyfikę pracy artysty muzyka w orkiestrze symfonicznej. Zapoznaliśmy się z grupą instrumentów dętych drewnianych i blaszanych oraz z rolą dyrygenta w orkiestrze. Mieliśmy okazje odśpiewać przy akompaniamencie muzyków „Odę do radości” – utwór znany jest jako fragment IX symfonii Ludwiga van Beethovena. W ostatnich słowach artyści zachęcali nas do słuchania muzyki poważnej, pokazując nam jej piękno w utworach m.in. Wolfganga Amadeusza Mozarta czy Piotra Czajkowskiego. Występ artystów spotykał się z wielkim aplauzem słuchaczy 🙂 .

2 3 4

Zapisz