Kazimierz Dolny okiem Marty Jońskiej.

Marta Jońska jest uczestniczką zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dęblinie. Od 2015 roku uczestniczy w zajęciach dodatkowych Amatorskiej Grupy Fotograficznej „Foto – Pstryk”, gdzie pod okiem opiekuna grupy może rozwijać swoje zainteresowania. Pierwsze nieśmiałe zabawy z aparatem, pierwsze zdjęcia i udziały w lokalnych konkursach przerodziły się w  fotograficzną w pasję. Marta jak mówi o sobie „ … lubi fotografować krajobrazy, zabytki i rodzinne imprezy okolicznościowe.”

W roku 2019 Marta  uczestnicząc w zajęciach wykazała się największym zaangażowaniem i wiedzą, co przełożyło się na zdobycie nagrody w postaci „Indywidualnego Pleneru Fotograficznego w Kazimierzu Dolnym”.

Sama wybrała zdjęcia i dokonała obróbki, aby móc pochwalić się zdjęciami, które wykonała podczas pleneru.