Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej Lubelszczyzny.

W dniu 22 stycznia 2015 r. powołano Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Lublinie. Nasze Warsztaty również podpisały deklarację członkowską, a 27 kwietnia 2015 r. braliśmy udział w pierwszej Konferencji ” Rola Warsztatów Terapii Zajęciowej i ich potencjał w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością”. Konferencję zorganizowało Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej przy LFOON Sejmik Wojewódzki oraz Posłanka na Sejm RP Joanna Mucha.

Forum WTZ_nMisją Forum jest integrowanie środowiska warsztatów terapii zajęciowej, budowanie partnerstwa na rzecz ich wszechstronnego rozwoju, zmierzającego do poprawy standardów pracy oraz zapewnienia stabilnych warunków funkcjonowania tych placówek. Forum ma charakter nieformalny i na chwilę obecną zrzesza 43 placówki z Lubelszczyzny.

WWWWWWWKonferencja miała charakter roboczy, podczas przedstawiania bieżącej sytuacji Warsztatów udało się wypracować listę postulatów, które zostaną przedstawione w Sejmie. Nie ukrywamy, że wiążemy z cała akcją duże nadzieje, gdyż obecna sytuacja finansowa Warsztatów jest katastrofalna.

Postulaty na stronie internetowej: https://www.dropbox.com/s/8b67oewt01w08mk/postulaty%20-%20wersja%20ostateczna.doc?dl=0

Aktualne wiadomości dotyczące działań Forum WTZ na stronie fb: https://www.facebook.com/forumwtzlubelskie?fref=ts

Zapisz