Dzień Myśli Braterskiej 2021

22 lutego 2021 r. obchodziliśmy Dzień Myśli Braterskiej – „to wspólne święto harcerek, harcerzy, skautek i skautów na całym świecie. Jesteśmy bardzo różnorodni, ale działamy razem, działamy odważnie na rzecz pokoju, pracujemy, we wzajemnej przyjaźni i szacunku, na rzecz kolejnych pokoleń”.

W tym roku świętowaliśmy

w okrojonym składzie… pandemiczne obostrzenia i praca w małych grupach, nie pozwoliła nam spotkać się całą drużyną. Miejmy nadzieje, że kolejne święto spędzimy w szerszym gronie… Czuwaj!