Dzień Myśli Braterskiej 2018.

W dniu 22 lutego 2018 r. nasza 34 Drużyna Harcerska NS „Warsztaciaki” brała udział w obchodach Dnia Myśli Braterskiej. Święto to organizował Dębliński Szczep ZHP „Feniks” na terenie Muzeum Sił Powietrznych w DęblinieDMB2018

Dzień Myśli Braterskiej to święto skupiające wszystkich harcerzy i przyjaciół harcerstwa… cdn