Doradztwo zawodowe – spotkanie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

23 lutego 2016 r. odbyło się w naszej Placówce spotkanie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Spotkanie informacyjne przeprowadziła u nas Pani Małgorzata Grabowska – doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy – filia w Dęblinie.

PUPwwwwJako Placówka zajmująca się rehabilitacja zawodową naszych Podopiecznych, realizujemy szereg zadań, jakie nakłada na nas Ustawodawca. Działania te to: umiejętności pracownicze, zdobyte na profilowanych pracowniach; bezpośredni kontakt z Pracodawcami i monitorowanie zatrudnienia naszych podopiecznych. Działania te skutkowały wysłaniem w latach 2007 – 2015 siedmiu osób na otwarty rynek pracy. Taką ofertę kierujemy przede wszystkim do osób wykazujących chęć do podjęcia pracy. Ponieważ, są to pojedyncze jednostki, staramy się wspierać je na wielu płaszczyznach. Są dobrym przykładem dla swoich kolegów i czynnikiem motywującym dla kadry WTZ.

Pani Małgosia przekazała dużo informacji przydatnych do rozpoczęcia planowania swojej „kariery zawodowej”.  Nie jest tajemnicą, że ofert skierowanych do osób niepełnosprawnych jest mało, ale istnieje szereg różnych form wsparcia, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna posiadająca prawo do pobierania świadczeń (np. renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku stałego, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia) może się zarejestrować jako poszukująca pracy. Każda osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy niepełnosprawna  może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:

  • pośrednictwa pracy,
  • usług EURES,
  • poradnictwa zawodowego,
  • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • organizacja szkoleń.

Osoba niepełnosprawna, która zarejestruje się jako osoba „poszukująca pracy” nie traci prawa do świadczeń jakie posiada ( m.in. renta, zasiłek). Obawa przed utratą świadczeń jest częstym powodem do braku zainteresowania tematyką pracy oraz blokowaniem tej aktywności przez Rodziców i Opiekunów prawnych Uczestników WTZ.

DSCF0970 DSCF0983 DSCF0986 DSCF0993 DSCF0996      DSCF0997

Zapisz