AKCJA PROTESTACYJNA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ – O CO CHODZI ?

kartka1

AKCJA PROTESTACYJNA
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, O CO CHODZI ?

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki działające na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych. Ich celem jest prowadzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do rozwoju samodzielności i nabywanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy. W całej Polsce funkcjonuje ponad 700 placówek, w których ponad 27 tysięcy osób niepełnosprawnych ma zapewnioną systematyczną rehabilitacje i wsparcie.

DOMAGAMY SIĘ OD RZĄDU ZWIĘKSZENIA POZIOMU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW ROCZNEGO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 1 UCZESTNIKA TJ:

W ROKU 2018 – o 1 200 zł na uczestnika
W LATACH 2019 – 2021 – o 1 200 ZŁ w każdym roku
OD ROKU 2022 – wprowadzenia stałego wskaźnika
rewaloryzacji w oparciu o najniższą krajową

Przez ostatnie 10 lat kwota (Algorytm) dofinansowania ze środków PFRON kosztów działalności WTZ była prawie nie zmieniana. Przez ten czas algorytm wzrósł o 8%, a minimalna pensja o 81%. W 2008 roku kwota ta wynosiła 150 % płacy minimalnej, a obecnie 70%.
Taka sytuacja spowodowała narastający odpływ doświadczonej kadry, posiadającej wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Warsztaty mają także olbrzymie kłopoty z wymianą zużytego (20 letniego) wyposażenia, remontami obiektów czy dowozem osób niepełnosprawnych na zajęcia. Naszym Placówką grozi upadek.

Od 2015 roku wielokrotne apele środowiska Warsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie poprawy sytuacji finansowej placówek skierowane do Premierów: Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego oraz Ministrów: Elżbiety Rafalskiej i Krzysztof Michałkiewicza pozostały bez konkretnego odzewu!!!