29 maja – Dzień Działacza Kultury

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy mają swój udział w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa. Dziękujemy z trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w rozwój wrażliwości artystycznej wśród dzieci, młodzieży, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy❤️

?Pracownicy i Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie.