160 Rocznica Zjednoczenia Włoch.

Dziś 17 marca 2021 r.160 Rocznica Zjednoczenia Włoch ??❤️ Naszym Przyjaciołom z Sedriny oraz Burmistrzowi Sedriny Stefano Micheli życzymy dużo zdrowia i pokoju ??❤️