1 czerwca 2020 r. wznowienie zajęć na Warsztatach.

Informujemy, że zapoznaliśmy się z przesłanymi rekomendacjami Wojewody Lubelskiego dot. wznowienia działalności w Warsztatach. Obecnie opracowujemy procedury bezpiecznego przewozu uczestników, ich pobytu na pracowniach oraz realizacji poszczególnych treningów. Okres od 25 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. będzie przeznaczony na zapoznanie Kadry z procedurami postępowania podczas epidemii SARS-Co-2 ( w tym z prawidłowego korzystania ze środków ochrony osobistej) oraz przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego. W tym okresie będziemy kontaktowali się z Rodzicami/Opiekunami i Podopiecznymi w celu zapoznania ich z nowymi wytycznymi oraz będziemy uzyskiwali zgody na pomiary temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego. Pełne przywrócenie placówki do działania planujemy na 1 czerwca 2020 r. Rozumiemy obawy Rodziców przed puszczaniem swoich dzieci na zajęcia, gdyż wszyscy zdajemy sobie sprawę, że stan psychofizyczny niektórych osób nie gwarantuje pewności dostosowania się i przestrzegania wymogów sanitarno – epidemiologicznych. Dlatego współpraca i szybka komunikacja będzie w tym okresie najważniejsza. Już wkrótce więcej szczegółów…

https://www.gov.pl/web/rodzina/po-24-maja-mozliwe-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu-slowo-klucz–bezpieczenstwo?fbclid=IwAR0aPCxTuGOLMJwGC1DjeELG6nXmZTF7_B9pOB0QQLuczRcQU5hTafvQCAw