0głoszenie.

Odpowiadając na liczne zapytania Rodziców i Opiekunów Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej informuję… że nasi Podopieczni i Pracownicy Warsztatow nie zostali objęci programem umożliwiającym im zaszczepienie przeciw covid-19 na specjalnych warunkach?Dlatego chęć zaszczepienia proszę konsultować z lekarzami podstawowej opieki medycznej lub przez portal e-pacjent. Mimo liczmych próśb i monitów kierowników WTZ do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nasze obawy i niepokoje nie znalazły zrozumienia. ☹