Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia z rehabilitacji ruchowej ma na celu:
– rozwijanie sprawności psychofizycznej uczestników,
– doskonalenie naturalnych czynności ruchowych,
– kształtowanie odpowiedniej postawy,
– rozwijanie swobody i sprawności ruchowej – głównie manualnej,
– przyzwyczajanie do szybkiego reagowania na sygnały i znaki,
– kształtowanie umiejętności podporządkowania się zaleceniom i przepisom zarówno w     działaniu zespołowym, jak i indywidualnym,
– hartowanie organizmu i utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych.

Zajęcia prowadzi: mgr Jolanta Drózd.