Archiwum autora: Administrator

AKCJA PROTESTACYJNA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ – O CO CHODZI ?

kartka1

AKCJA PROTESTACYJNA
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, O CO CHODZI ?

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki działające na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych. Ich celem jest prowadzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do rozwoju samodzielności i nabywanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy. W całej Polsce funkcjonuje ponad 700 placówek, w których ponad 27 tysięcy osób niepełnosprawnych ma zapewnioną systematyczną rehabilitacje i wsparcie. Czytaj dalej

Dzień Rodziny 2018.

W dniu 30 maja 2018 r. odbył się w naszej Placówce Dzień Rodziny.  Jak co roku na spotkanie przybyli Rodzice, Opiekunowie, Siostry, Bracia, Ciocie i… pozostali członkowie Rodzin naszych Podopiecznych. W tym roku dzięki uprzejmości Rady „Osiedla Jagiellońskie” oraz pomysłowości Państwa Urszuli i Andrzeja Staszaków świętowaliśmy na imprezie plenerowej.

DR18Nasza impreza Czytaj dalej

Piszą o nas !!!

Gazeta Powiatu Ryckiego „Twój Głos” zamieściła artykuł o występie 34 Drużyny Harcerskiej NS „Warsztaciaki” na IX Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Wiosenne Czarowanie” w Legionowie. Redakcji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do lektury !!! 🙂

TG wtz1111111aaaa

IX Festiwal Piosenki Harcerskiej „Wiosenne Czarowanie” – Legionowo 2018. Nagroda dla 34 DH NS Warsztaciaki !!!

W dniu 21 kwietnia 2018 r. nasza 34 DH NS „Warsztaciaki” brała udział w IX Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Legionowie. Organizatorami Konkursu byli: Hufiec ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój – Tom”, Fundacja „Wspieramy”, Starostwo Powiatowe w Legionowie, Urząd Miasta Legionowa, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Historyczne w Legionowie. Wiosenne Czarowanie 2018 

W festiwalu mogli brać udział zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy  Czytaj dalej